Slide background
Slide background

Els moviments oculars ens permeten seguir un objecte en moviment de manera precisa, llegir un text i canviar la posició de mirada entre diferents objectes. Existèxien dos tipus de moviments oculars:

  • Moviments de seguiment: són els que ens permeten seguir amb eficàcia un objecte en moviment, com per exemple els jocs de pilota.
  • Moviments sacàdics: serveixen per fixar la mirada d’un punt a un altre amb eficàcia. En funció de la distància entre els punts fixats poden ser de gran amplitud (com per exemple copiar de la pissarra) o de petita amplitud (com els que fan possible una lectura ràpida i eficaç)

Una mala motricitat ocular ens pot ocasionar: pèrdues en la lectura, necessitar el dit com a guia, copiar malament de la pissarra, ometre paraules al llegir, lectura lenta, baixa comprensió lectora, inseguretat i distraccions…

Open chat
Hola! En què et podem ajudar?
Hola!
En què et podem ajudar?