Al nostre centre realitzem diversos tipus de revisions visual, en funció de la edat i de les necessitats de cada pacient.

És la revisió visual en la qual valorem la graduació del pacient i la seva agudesa visual (és la capacitat de detectar, discriminar i reconèixer objectes sobre un fons). Amb aquesta revisió ens fem una primera idea de l’estat visual del pacient. En el cas que considerem necessari orientem al pacient cap a una revisió més específica

Aquesta revisió és imprescindible per detectar qualsevol desequilibri o problema visual, que en molts casos passen desapercebuts, però generen símptomes d’incomoditat i ineficàcia visual. Aquest fet ens permetrà actuar i plantejar el tractament més adequat per restablir l’equilibri en la visió, sigui una prescripció òptica, prismàtica o un programa individualitzat de teràpia visual o bé, derivar a l’oftalmòleg davant la sospita de possibles estats patològics que poden afectar el sistema visual. Realitzem una bateria de proves que ens donen una alta seguretat en el diagnòstic avaluant la salut ocular i cada una de les funcions dels ulls d’una manera molt acurada, per això té una durada d’una hora aproximadament.

Aquesta revisió estudia el procés visual. Aquest procés s’inicia quan la vista capta els estímuls lluminosos i, posteriorment, el cervell s’encarrega d’interpretar-los. És a dir, aquests estímuls no només són captats pels ulls, sinó que el cervell condiciona aquesta informació amb la manera que té de processar-los, tant conscientment com inconscientment.

Les proves que realitzem ens donen una idea de com s’ha format el sistema visual, i per tant, com és la seva forma de processar la informació tenint en compte la part visió motora i visió perceptiva.

També fem un estudi del sistema auditiu i del seu processament donada la relació tan estreta que guarden ambdós sistemes d’entrada d’informació.

En finalitzar les proves es realitzarà un informe optomètric on s’explicarà detalladament les proves i el tractament recomanat.

En aquesta revisió primerament avaluem l’estat refractiu del pacient i la seva agudesa visual. D’altra banda, es realitza un estudi de la salut tenint en compte l’existència de malalties sistèmiques. Avaluem la pressió intraocular, el fons de l’ull mitjançant una retinografía amb el posterior informe oftalmològic, la qualitat de la llàgrima, les estructures dels teixits oculars, etc.

Amb aquest tipus de revisió podem preveure l’aparició d’algunes patologies i derivar a l’especialista com més aviat millor, si és el cas. A part podem fer un seguiment acurat de la seva evolució.

Open chat
Hola! En què et podem ajudar?
Hola!
En què et podem ajudar?