Consisteix en la realització d’una Otoscòpia que ens permet visualitzar i examinar l’oïda externa i el timpà , així com trobar cossos estranys en el conducte auditiu. I una Audiometria tonal que ens permet trobar el llindar auditiu, és a dir, la intensitat mínima audible per a cada freqüència i així xifrar el tipus de pèrdua auditiva i determinar la magnitud d’aquesta en relació als estímuls sonors presentats.

Aquest és un examen una mica més complet en el qual a més de l’examen audiomètric (otoscòpia i audiometria tonal ) es realitza una audiometria verbal , amb la qual avaluem la discriminació i intel·ligibilitat de la paraula, és a dir, la capacitat d’entendre i se li dóna un assessorament protètic personalitzat informant sobre els diferents tipus d’audiòfons que li aniria millor.

Aquest examen consisteix en la realització d’una otoscòpia i una audiometria tonal adaptada segons l’edat del nen com pot ser amb condicionament visual i jocs sonors.

Aquest examen està indicat per a aquelles persones que ja són usuaris d’audiòfons , en el qual es realitza un examen audiològic normal (otoscòpia , audiometria tonal , audiometria verbal ) a més d’una audiometria funcional amb pròtesis auditives que consisteix a verificar el rendiment de l’audiòfon i un anàlisi acústica d’audiòfons en cambra artificial o en oida real per assegurar que l’audiòfon funciona correctament pel que fa a guany d’entrada i sortida, així com totes les seves característiques.

Es realitza una otoscòpia i una audiometria funcional de pròtesis auditives per verificar el rendiment de les mateixes.

En aquest tipus de consulta realitzar una audiometria funcional amb pròtesis auditives, anàlisi acústica d’audiòfons en cambra artificial o en oida real i neteja de motlles amb ultrasons per a una neteja més eficaç i antibacteriana.

A més de totes les consultes anteriors també es realitza un altre tipus de consultes com pot ser una presa d’impressions, que consisteix a prendre la forma del conducte per fer motlles a mida per audiòfons, per soroll i per a bany, ajustaments de programació de les pròtesis auditives adequades a les necessitats de l’usuari i altres serveis no previstos en els apartats anteriors.

Open chat
Hola! En què et podem ajudar?
Hola!
En què et podem ajudar?